PIRKUMA – ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

E-veikala Nefriits.lv Pirkuma noteikumi un pušu pienākumi.

 

 1. Galvenie noteikumi

 

1.1. Šos pirkšanas un pārdošanas Noteikumus nosaka www.nefriits.lv e-veikala Pircēja un SIA Taurenis SM (turpmāk – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību. Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, kad iegādājas preces e-veikalā.

 

 1. Pirkuma īguma noslēgšana

 

2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs e-veikalā noformē preču grozu, uzrāda piegādes adresi, izvēlas apmaksas veidu un veic apmaksu. Līgums ir spēkā, kamēr no tā izrietošie pienākumi tiek pilnībā izpildīti.

 

 1. Pārdevēja tiesības

 

3.1. Ja Pircējs nodara zaudējumus e-veikala darbībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējs bez iepriekšējas brīdināšanas var ierobežot viņa iespējas izmantot e-veikalu. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītajiem Pircēja zaudējumiem.

 

3.2. Pārdevējam ir tiesības uz noteiktu vai uz neierobežotu laiku pārtraukt e-veikala uzņēmējdarbību bez atsevišķas brīdināšanas. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītajiem Pircēja zaudējumiem.

 

3.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izmainīt šos Noteikumus, par izmainītajiem Notikumiem paziņojot e-veikala vietnē.

 

3.4. Pārdevējam ir citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētas tiesības.

 

 1. Pārdevēja pienākumi

 

4.1. Pārdevējs apņemas piemērot visus līdzekļus, sniedzot iespēju Pircējam atbilstoši izmantot e-veikalā sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs nav atbildīgs par nekādiem Pircēja zaudējumiem, kuri saistīti ar elektroniskā veikala darbības traucējumiem vai datu pārraides kļūdām.

 

4.2. Ja Pārdevējs nespēj Pircējam piegādāt pasūtītās preces, Pārdevējs apņemas piedāvāt analoģiskas preces. Savukārt, ja Pircējs atsakās pieņemt šo preču analogu, atmaksāt Pircējam samaksāto naudu 10 darba dienu laikā.

 

 1. Pircēja tiesības

 

5.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces e-veikalā, vadoties pēc šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

5.2. Pircējam ir tiesības atteikties no e-veikalā noslēgtā preču Pirkuma līguma, par to rakstveidā paziņojot Pārdevējam 14 kalendāro dienu laikā no preču saņemšanas dienas, tikai tajā gadījumā, ja prece ir nesabojāta un vizuāli nav izmainīta. 

 

 

 1. Pircēja pienākumi

 

6.1. Pircējam ir pienākums samaksāt preču un to piegādes summu, kā arī citus maksājumus un preces saņemt. Par precēm Pircējs norēķinās www.nefriits.lv norādītajās bankās.

 

6.2. Ja izmainās Pircēja reģistrācijas formā sniegtie dati, Pircējam ir pienākums nekavējoties tos atjaunot.

 

 1. Vispārējā atbildība

 

7.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā pareizi sniegtiem datiem. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kuras rodas reģistrācijas formā sniegto kļūdaino vai neprecīzo datu dēļ.

 

7.2. Par Pirkuma līguma pārkāpumiem puses atbildīgas pēc Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktā.

 

7.3. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu mājas lapās sniegto informāciju, pat ja Pircējs iekļūst šajās mājas lapās caur Pārdevēja elektroniskajā veikalā sniegtajām norādēm.

 

7.4. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka elektroniskajā veikalā attēlotās preces ar savu krāsu, formu un citiem parametriem neatbilst patiesajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja internetā izmantojamo attēlu aplūkošanas īpatnību dēļ.

 

7.5. Zaudējumu izveidošanās rezultātā, atbildīgā puse atlīdzina otrai pusei visus šī iemesla dēļ nodarītos tiešos zaudējumus.

 

 1. Personas datu aizsardzība

 

8.1. Nospiežot pogu „Pasūtīt“, Pircējs apstiprina, ka viņš piekrīt Pārdevējam sniegt savus personas datus un viņam nav iebildumu, ka Pircēja sniegtos personas datus Pārdevējs izmantotu Pircēja identificēšanai, līgumu noslēgšanai un informācijas apmaiņai, no kuras var atteikties.

 

 1. Informācijas sūtīšana

 

9.1. Pārdevējs visus paziņojumus pārsūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi.

 

9.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nodod pa Pārdevēja elektroniskā veikala augšpusē norādīto kontakta tālruni vai e-pastu: info@nefriits.lv

 

 1. Preces atgriešana

 

10.1. Izmēra, krāsas, fasona nesaderības dēļ, esam gatavi preci apmainīt vai 10 darba dienu laikā, no preces saņemšanas dienas, pārskaitīt uz Pircēja kontu samaksāto summu par preci.

 

10.2. Pircējs preci nosūta atpakaļ par saviem līdzekļiem caur Ominiva: *Bauskas Pionieru ielas RIMI pakomāts, Pionieru iela 2, Bauska, 9201

 

10.3. Ja Prece ir vizuāli vai fiziski nolietota vai bojāta, tā tiek atgriezta Pircējam pēc sūtījuma maksas saņemšanas.

 

10.4. Savstarpēji vienojoties, preci var apmainīt, ar piemaksu uz abām Pirkuma līguma pusēm.

 

 1. Piegāde un norēķins

 

11.1. Jūsu pasūtījums tiek apstrādāts 24h laikā, pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas. Pasūtīšanas laikā Jūs varat izvēlēties veidu kā saņemt iegādātās preces:

 

11.1.1. Piegāde uz Omniva pakomātu

11.1.2. Piegāde ar kurjeru Omniva

11.1.3. Piegāde uz DPD pakomātu

 

11.2. Cenas tiek norādītas, izvēloties preci – pēc tās piegādes vietas un svara.

11.3. Latvijas teritorijā pasūtījums tiek piegādāts 3-7 darba dienu laikā. Par pasūtījumu varat norēķināties: Ar bankas pārskaitījumu un ar bankas karti.

 

 1. Nobeiguma noteikumi

 

12.1. Visas nesaskaņas, kuras radušās Pirkuma līguma izpildes laikā, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas tiek risinātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētā veidā.